MỹPhẩmAuraChak-Gi|KaMySpaInTanPhu-HoChiMinh

Untitled-1.jpg
KaMy Spa
186 Hiền Vng Q.Tn Ph Tp.HCM
Website: http://kamyspa.com
Tel: (08)38.613.304
Email: kamyspa@yahoo.com
BẢNG GI SẢN PHẨM MỸ PHẨM AURACHAKE
Bảng gi p dụng từ ngy 1 / 1 / 2010 (Gi ã bao gồm VAT)
           
           
           
           
      HÌNH ẢNH TN SẢN PHẨM SIZE(ml) GI BN LẺ
(ã c VAT)
             
      BỘ SẢN PHẨM CHM SC DA MẶT              
      1 NỚC TẨY TRANG              
     
1
Yeux
 
1.03: CLEANING WATER ULTRA PURIFYING (NỚC LM SẠCH DA) 200 1.220.000              
      1.05 EXE MAKE-UP REMOVER                  
      2 SỮA RỬA MẶT - CLEANSING MILK                  
     
1
1
 
1.01/ 94781: CLEANSING MILK (SỮA RỬA MẶT) 200 1.200.000              
      500 1.550.000              
      1.02 / 94006: CLEANING MILK FOR FACE & EYES (SỮA RỬA CHO MẶT V MẮT) 200 900.000              
                   
      3 TONIC LOTION LM SẠCH, GiỮ ẨM V SN CHẮC DA              
     
2
ALA_1457
 
2.01:
PURIFY TONIC LOTION (NỚC HOA HỒNG SẠCH V DỠNG ẨM DA)
200 1.050.000              
                   
      2.02 : MOISTURIZING TONIC LOTION (NỚC HOA HỒNG LM MỀM V MỊN DA) 200 900.000              
                 
      4 KEM TẨY TẾ BO DA CHẾT            
     
5
5
99
 
5.01 / 3428: EXFOLIANT CREAM (KEM TẨY TẾ BO CHẾT) 50 1.000.000            
                 
      5.02 / 94419: REFINING PEELING CREAM (KEM TẨY TẾ BO CHẾT) 50 1.200.000            
      250 2.120.000            
      99.042: ANTI- AGING EXFOLIATING CREAM (KEM TẨY TẾ BO, CHỐNG LÃO HO) 30 1.750.000            
     
50
1.900.000            
      5 MASSAGE CREAM KEM MASSAGE MẶT            
      3
 
3.02 / 8845: OPTIMUM HYDRATATION 250 2.400.000            
                 
      6 MẶT NẠ CHM SC DA            
      6
 
6.01 / 8841: PORCELAIN MASK (MẶT NẠ SỨ) 250 2.200.000            
                 
          9803: ANTI-ACNE MASK (MẶT NẠ TRỊ MỤN) 250 2.300.000            
      2203constmasquebeige
 
  8905: FIRMING MASK (MẶT NẠ SN CHẮC) 250 2.120.000            
      6
 
9802: ANTI-AGEING MASK
(MẶT NẠ CHỐNG LÃO HO)
250 2.120.000            
      6.05 YOUTH MASK                
      7 DÒNG MỸ PHẨM ẶT TRỊ LÃO HA, DỠNG ẨM, PHỤC HỒI SỨC SỐNG CHO LN DA              
      CHM SC NHẸ DỊU CHO LN DA VỚI KEM DỠNG              
   
3
3
3
5
5
 
  3.01 / 8828: REGENERATING PROTECTIVE CREAM- ACTION 24 (KEM BẢO VỆ V PHỤC HỒI DA) 50 1.300.000              
                 
      3.03 / 8827: MOISTURIZING CREAM (KEM DỠNG ẨM) 50 1.290.000            
     
250
2.370.000            
      3.09/1023: NUTRIFORCE 36 (KEM CHỐNG NHN) 50 1.530.000            
      250 2.330.000            
      5.06: IN-TENSE CREAM (KEM SN CHẮC DA) 50 2.190.000            
      5.04: SMOOTHING CREAM (KEM LM MỊN DA) 50 1.540.000            
      THẨM THẤU NHANH, M MỢT VỚI SỮA V SERUM DỠNG DA            
     
2
4
8.05 Buste Fermet.jpg
2
 
2.03: BIODYNAMIC CARE (SỮA CHỐNG LÃO HO) 30 1.490.000            
      4.02 / 8833: LIPOSOME (SỮA DỠNG DA) 30 1.340.000            
      250 3.270.000            
      5.03 RENOVATING EMULSION WITH AHA(tinh chất sữa phục hồi da AHA) 50 1.390.000            
      2.04 / 8839: BIO-TENSEUR COMPLEX (SERUM DỠNG DA) 30 1.380.000            
      250 2.530.000            
      HIỆU QUẢ CAO VỚI TINH CHẤT C ẶT            
      99
 
99.041: ANTI- AGING FLUID (TINH CHẤT CHỐNG LÃO HO) 30 1.900.000            
      8 DÒNG MỸ PHẨM ẶT TRỊ MỤN              
      ALA_1483
 
3.04 / 6437: PURIFYING CREAM (KEM TRỊ MỤN) 30 1.070.000              
      250 1.900.000              
      250 2.900.000              
      9804: ANTI- ACNE SERUM (SERUM TRỊ MỤN)              
      9 DÒNG MỸ PHẨM DỠNG TRẮNG              
      ALA_1482
 
3.06: WHITENING CREAM (KEM LM TRẮNG DA) 30 1.230.000              
      10 DÒNG MỸ PHẨM TRANG IỂM - DỠNG Ẩm              
     
7
7
 
7.02 : BEAUTY BASE (KEM LT) 30 1.100.000              
      7.03/ 7.04/ 7.05: SUBLIME IVORY, SAND FLOWER & GOLDEN CLOVE FOUNDATION CREAM (KEM NỀN) 30 1.100.000              
      30 1.100.000              
      30 1.100.000              
      11 DÒNG KEM DỠNG, CHM SC CHO VNG DA MỎNG, NHẠY CẢM              
      ALA_1486

3.05 / 8829: EYE CONTOUR CREAM
(KEM DỠNG VNG MẮT)
30 1.080.000              
      250 2.290.000              
      BỘ SẢN PHẨM CHM SC TON THN              
      1 TẨY TẾ BO DA CHẾT TON THN              
        610: BODY SCRUB
(CREAM TẨY TẾ BO CHẾT TON THN)
500 3.150.000              
      2 KEM MASSAGE TON THN              
        00045: BODY MASSAGE CREAM
(KEM MASSAGE TON THN)
250 2.050.000              
      0935
RELAXING OIL
(DẦU TH GIẢN)
500 3.390.000              
      3 DÒNG MỸ PHẪM DỠNG DA TON THN              
     
8
8
 
8.03 / 90111: BODY & HANDS CREAM
(KEM DỠNG THỂ V TAY)
200 1.250.000              
                       
      8.04
VITALYSATIN
(DẦU DỠNG MỀM DA)
100 1.370.000              
      4 DÒNG MỸ PHẨM LM ỐM, SN CHẮC TON THN              
        8
 
8.01 / 00044: FIRMING AND SLIMMING CREAM
(KEM LM SN CHẮC V ỐM)
200 1.300.000              
         
250
1.700.000              
      8
 
  8.02 / 9801: SLIMMING GEL
(GEL LM ỐM)
200 1.200.000              
         
250
1.900.000              
      5 DÒNG SẢN PHẨM CHM SC LM SN CHẮC NGỰC              
      8.05 Buste Fermet.jpg
 
8.05: BUST FIRMING GEL (GEL SN CHẮC NGỰC) 50 1.200.000              
      9805
BUST SERUM GEL
(SERUM NGỰC)
250 2.120.000              
      9806: BUST FIRMING MASSAGE CREAM
(KEM MASSAGE LM SN CHẮC NGỰC)
250 2.280.000              
      9807 BUST MASK(MẶT NẠ NGỰC) 250 2.120.000              
          9801 SLIMING SUDATORY GEL(GEL LM Ốm) 250 1.900.000